PRESENTACIÓ

Corals Joves de Catalunya és una federació d’àmbit artístic i cultural, constituïda a Barcelona per tal de promoure, difondre, coordinar i potenciar el cant coral entre els joves de 16 a 35 anys.

Es tracta d’un espai per als joves cantaires on puguin recórrer per tal de proposar projectes musicals així com obtenir eines que ampliïn i facilitin les seves possibilitats tant musicals, socials i personals.

L’associació sense ànim de lucre, emparat sota la Llei 191/1964, de 24 de desembre, reguladora de les associacions, es basa en els valors de la cooperació, integració i promoció tant a nivell musical com personal dels cantaires que integren les corals associades.

Partint d’aquesta premissa, els fins de l’associació són, principalment, agrupar el màxim nombre de corals joves de Catalunya i per tant arribar al màxim de cantaires joves del nostre territori per millorar la qualitat del cant coral i mantenir la vessant sociològica i humanística del fet coral.

A partir d’aquí es pretén establir un programa de projectes comuns i col·lectius amb les diferents entitats i corals, donar suport i assessorar els cors membres així com els cors de nova creació, oferir un servei d’informació musical i de recursos concrets, realitzar activitats formatives i creatives de música coral i finalment donar a conèixer i impulsar el món coral jove més enllà dels membres que integren la federació.