COR JOVE NACIONAL DE CATALUNYA

Cor Jove Nacional de Catalunya està format per una trentena de cantaires d’entre 18 i 28 anys de tot el territori català i seleccionats a partir d’un procés d’audicions.

Aquest cor va néixer l’any 2013 amb la voluntat de dotar el país d’una eina per a la normalització del cant coral. A cada edició els cantaires són rotatoris perquè així «pugui entrar nou jovent». És una eina imprescindible per a la formació de joves cantaires.

Trobareu més informació a l’enllaç següent: https://corjovenacionaldecatalunya.wordpress.com