Normativa

NORMATIVA 

 

 • Es realitzarà una preinscripció per cor, emplenant el formulari que hi ha a la web.
 • Les preinscripcions s’obriran el dia 2 de Maig i es tancaran el dia 15 de Maig a les 24.00h
 • Es farà una inscripció per cor, enviant a banda del nou formulari una llista amb els noms i cognoms dels cantaires participants (Excel que trobareu a l’apartat de descàrregues). 
 • Aquells que vulguin inscriure’s de manera individual podran fer-ho dirigint-se directament a l’organització, sempre i quan el cantaire sigui major d’edat o vingui acompanyat pel seu pare/mare o tutor legal. 
 • Una vegada feta la inscripció rebreu un missatge de confirmació de dades així com l’import definitiu a abonar per transferència. 
 • Les inscripcions s’obriran el dia 29 d’Agost i es tancaran el dia 18 de Setembre a les 24.00h
 • Si abans de la finalització del termini d’inscripció no s’ha realitzat la transferència no es donarà per vàlida la inscripció. 
 • Cada cor tindrà el seu propi responsable major d’edat, que bé pot ser-ne el director o bé una persona designada pel propi cor. 
 • El responsable de cada cor s’encarregarà de proporcionar a l’organització les autoritzacions de drets d’imatge, així com les necessitats especials que puguin tenir els cantaries. (Podeu descarregar-vos el model a signar a l’apartat de descàrregues) 
 • Cada cor serà responsable de mantenir el bon estat dels espais, especialment la casa de colònies
 • Per tal que es pugui dur a terme el festival, seran necessàries un mínim de 120 inscripcions.

 

TALLERS 

 • La inscripció a un taller implica l’assistència als assaigs amb la resta de cors i el director, que imparteix el taller dissabte i diumenge, a la prova de so i al concert de clausura del Festival. 
 • Tot el cor s’ha d’inscriure en un sol taller: A, B o C (en cas d’esgotar-se les places per un taller s’informarà als cors dels tallers i places que quedin disponibles) 
 • Cada taller té un nombre limitat de places (70 per taller) 
 • L’assignació a cada taller es realitzarà per estricte ordre d’inscripció 
 • La Federació de Corals Joves enviarà les partitures als cors a durant el mes de setembre
 • A l’inici del Festival es facilitarà tot el material necessari (partitures, carpetes…) 
 • És imprescindible que cadascun dels cors hagi llegit abans del Festival el repertori del taller al qual s’hagi inscrit, per tal que el treball en el taller sigui més productiu i el resultat més satisfactori.