Cor Joves Musicant

musicant
Musicant és una Escola de Música que neix l’octubre de 1997 al Barri del Clot-Camp de l’Arpa i té cinc corals: dues d’infantils, una de joves, una de pares i una de joves discapacitats.

La coral de Joves que està formada per un grup de 25 nois i noies d’edats compreses entre els 15 i els 22 anys, es nodreix majoritàriament dels alumnes de l’escola que tenen la coral com a matèria comú des de que inicien els estudis de llenguatge musical i/o instrument. Molts d’aquests alumnes, quan acaben o deixen els estudis ordinaris de música, es queden a la coral pel plaer que els aporta el cant coral i la relació d’amistat que s’estableix a través d’aquest.

La coral, doncs, és una manera de viure la Música que sobrepassa els objectius curriculars de l’escola i és per això que a qualsevol de les cinc coral també hi canten persones (nens, joves o adults) que no estudien música o, simplement, que no estudien música a l’escola però que volen cantar.

La coral de Joves participa cada any en els concerts que s’organitzen al barri, sigui el Camp de l’Arpa, sigui el barri de Navas. Va participar a la interpretació de Carmina Burana de Karl Orff a l’Auditori en un acte organitzat per Corals Joves de Catalunya. A més ha realitzat diversos intercanvis amb coral de Catalunya i també a Lió. Diverses ONG i fundacions han demanat la seva participació en concerts solidaris.

El repertori és molt variat perquè es treballa des de cançons populars catalanes harmonitzades pels nostres compositors, fins a cançons de la gran literatura com l’Al•leluia de G. F. Händel, l’Ave Verum de W. A. Mozart, la Cantique de Jean Racine i la Pavana de G. Fauré, la Missa alemanya de Schubert. I en aquests moments treballa repertori “a capella” una bona part de cançons sudamericanes (projecte del CJC) i d’altre molt eclèctic.

Any de fundació
1997

Població
Barcelona

Tipus de cor
Cor Mixte

Membres
25

Director/a
Laia Santanach